zaterdag 12 december 2020

 

  

Het huidige adres van circa...dit

Janssteeg 5a Arnhem

 


 

O u s s a m a   D i a b

Herinnering en hoop. De Nederlandse jaren

 

11 december 2020 – 10 januari 2021

 

Het werk van de Palestijns-Syrisch-Nederlandse kunstenaar Oussama Diab (1977) wordt getekend door herinneringen die hem niet loslaten: aan een veelbewogen verleden in een door strijd verscheurd gebied. Door alle ervaringen van verlies en ontheemding heen is hij steeds op zoek naar wat het betekent om mens te zijn – en het levend houden van de hoop blijkt daarbij cruciaal.

 

Oussama Diab bouwde sinds hij de kunstacademie in Damascus voltooide, gestaag aan een omvangrijk oeuvre. 

Zijn schilderijen werden geëxposeerd in diverse solotentoonstellingen en in groepstentoonstellingen wereldwijd. Sinds 2015 werkt hij in Nederland aan een nieuw hoofdstuk in zijn oeuvre. 

Deze overzichtstentoonstelling van het werk dat hij hier maakte, laat zien hoe hij zijn herinneringen verbindt aan hoop op een nieuwe toekomst voor hemzelf, voor degenen die hij liefheeft, voor de mensheid.

 

openingstijden

11.12.2020 – 10.01.2021    vr – za – zo    13.00 – 17.00 uur /  gesloten op 25 & 26 dec. en 1 jan.

Meet the artist! Oussama Diab is aanwezig op vrijdagen en na afspraak via het bovenstaande mailadres.

 

Bij uw bezoek aan de tentoonstelling verzoeken wij u nadrukkelijk de (dan) geldende corona-regels van het RIVM in acht te nemen, dus in ieder geval 1,5 meter afstand , handen wassen bij binnenkomst en het noteren van uw naam en telefoonnummer. 

Ook verzoeken wij iedereen vriendelijk om een gezichtsmasker te dragen. Bij meer dan 20 bezoekers in de ruimte verzoeken wij u tot slot even buiten te wachten of anders op een later moment terug te komen. 

In alle gevallen verzoeken wij u de instructies op te volgen van degene(n) die toezicht houdt op de tentoonstelling.  


Dit project werd mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van het Mondriaan Fonds en de gemeente Arnhem.