dinsdag 30 december 2014

Steun circa...dit in het bereiken van haar mijlpaal!

In zekere zin tegen de stroom in is er sinds november 2012 aan de Weerdjesstraat 8 te Arnhem een nieuw kunstinitiatief actief:  projectruimte circa…dit .

Projectruimte circa….dit  biedt op geheel eigen en eigenzinnige wijze een podium aan actuele beeldende kunst in al zijn diversiteit. Circa…dit onderscheidt zich door een eigen accent op de  generaties , het experiment,  talentontwikkeling en, de titel zegt het al, ‘projectmatige’ kunst.

Projectruimte circa…dit wil ook een platform zijn voor ontmoeting & publieksdialoog. Daarin richt circa…dit zich op kunstenaars, andere professionals die direct of indirect werkzaam zijn in de sector, op actieve kunstliefhebbers, op een ieder die actief geïnteresseerd is in kunst en cultuurpubliek,  op beleidsmakers en bijvoorbeeld het bedrijfsleven.

Projectruimte  circa…dit  heeft in de afgelopen twee jaar haar bestaansrecht overtuigend bewezen met een veelheid aan goed ontvangen tentoonstellingen, maar ook met spraakmakende projecten als het “De Vergelding”, “Het Zomeratelier” en “Ernstig Geschikt”.  

Projectruimte circa…dit kon ontstaan en bestaat nog steeds dankzij de ruimhartige financiële steun en de creatieve inzet van kunstenaars en actieve kunstliefhebbers. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat deze bijzondere vorm van particuliere ondersteuning en cultureel burgerschap ook in de komende periode aan de basis blijft staan van circa…dit, op onderdelen aangevuld met projectsubsidies en andere vormen van externe financiering.

Om haar tweejarig bestaan te vieren heeft circa..dit voor januari een grote overzichtstentoonstelling én een mooi verslagboek in voorbereiding. Daarin dan een overzicht van al hetgeen in de afgelopen twee jaren geëxposeerd is, aangevuld met bijzondere teksten die deels reageren op hetgeen er geëxposeerd is, deels een autonoom karakter zullen hebben.

Hoewel de meeste werkzaamheden rond de tentoonstelling en het verslagboek ook deze keer grotendeels op vrijwillige basis plaats zullen vinden moeten er natuurlijk toch ook kosten gemaakt en betaald worden. Alles op en aftellend gaat het om een bedrag van een € 7.400,-. Een deel van die kosten kan gedekt worden uit verkoop van het verslagboek en andere bronnen, maar voor het leeuwendeel van de kosten hopen we via www.voordekunst.nl in het kader van crowdfunding kleine en grotere donaties te kunnen werven.
Vanwege dat ‘kleine’ en ‘grote’ hebben we een drietal mogelijkheden in uw donatie voor De Mijlpaal:
·      Een eenmalige donatie van €25,- . met als tegenprestatie vanzelfsprekend een uitnodiging voor de opening van de tentoonstelling op donderdag 29.01 en natuurlijk (toezending van) het verslagboek;

·      Een eenmalige donatie van  € 50,- met als tegenprestatie een exclusieve uitnodiging voor een preview op woensdag 28.01en opnieuw (toezending van) het verslagboek

·      Een eenmalige donatie van 200,-  waarvoor u niet alleen een exclusieve uitnodiging krijgt voor de preview op woensdag 28.01 en (toezending van) het verslagboek, maar ook twee couverts voor u gereserveerd worden voor het ART-diner dat op vrijdag 20.02 speciaal ter gelegenheid van De Mijlpaal in circa…dit wordt georganiseerd.

·      een eenmalige donatie van 500,- met als tegenprestatie een in onderlinge overleg te bepalen exclusieve middag voor u en 5 introducés met natuurlijk voor ieder het verslagboek, maar ook een exclusieve rondleiding door de tentoonstelling met na afloop een feestelijk aangeklede borrel;

·      een eenmalige donatie van 1.250,- met als tegenprestatie een exclusieve middag voor u en 10 introducés met opnieuw voor ieder het verslagboek en een rondleiding door de tentoonstelling, maar deze keer met aan het slot een art-diner voor u en uw gezelschap. Misschien een idee voor een bijzondere verjaardag, een vriendenactiviteit of misschien wel een bedrijfsuitje !.


Kort en goed. Steun ons in het bereiken van onze eerste mijlpaal en help ons zo onze eerste twee jaar op een bijzondere wijze af te sluiten en te vieren.

donderdag 11 december 2014

The Eye of the Storm Within


De hoofdpersoon uit The Painted Bird, een boek van Jerzy Kosinski, vindt na een barre en traumatiserende tocht onderdak in een weeshuis.Toch is hij niet veilig. De gewelddadigheid blijkt zich ook in hem te hebben genesteld. In hem, en in iedereen die de Tweede Wereldoorlog heeft doorstaan.

Wat gebeurt er na zo’n korte, maar zeer heftige periode in de geschiedenis met mensen? Welke invloed had de oorlog op de identiteit van mijn eigen Duitse familie? Dat ben ik gaan onderzoeken met het maken van schilderijen, collages en een installatie. Ik wilde weten hoeveel van deze oorlogservaringen in mijn familie waren overgebleven. Of de tijd erna de herinneringen heeft verdund, verbleekt of afgesleten. Of ze inwisselbaar bleken met die van miljoenen anderen.

Centraal hierbij speelt mijn schroom om 70 jaar later een periode te duiden die ik zelf niet heb meegemaakt. Door in mijn werk foto’s van mijn familie te gebruiken probeer ik grip te krijgen op ervaringen waarvan ik denk dat ze ook vandaag de dag nog steeds gevolgen hebben.

Daniela Schwabe / 12.12 - 18.01 / projectruimte circa...dit                       (Foto: Karin Goossens)