woensdag 25 mei 2016

Metaphorically Speaking IVIn de tentoonstellingenreeks Metaphorically Speaking hebben vanaf februari de kunstenaars Frank Sciarone, 
Ide André en Anouk Mastenbroek na elkaar een ruimtevullende installatie gemaakt. De installatie van hun voorganger was steeds de gegeven ruimte waarop zij reageerden. Hierdoor zijn verschillende tijdlagen in de ruimte ontstaan. Zo werd de expositieruimte een metafoor voor een urbane omgeving in de buitenwereld, 
waar ook voortdurend veranderingen plaatsvinden.

In deze vierde en voorlaatste editie zal curator Heidi Linck de expositieruimte zoals zij die nu aantreft, inventariseren en ordenen. Zij reageert daarbij op de visuele gelijkenis die bouwterreinen vertonen met archeologische vindplaatsen: beide plekken bestaan steeds uit systematische ordeningen van materialen en objecten. Waar echter op de vindplaats de gebeurtenissen al lang tot de verleden tijd behoren, moet de geschiedenis op het bouwterrein nog beginnen. De vierde editie prikkelt als op zichzelf staand beeld de herinnering van vaste bezoekers over de oorspronkelijke posities van de werken in de ruimte en is 
tegelijkertijd de eerste stap richting de zomerexpositie.


Zondag 29 mei vindt de opening plaats tijdens de jaarlijkse kunstfietsroute. Tussen 12:00 en 17:00 is Circa...Dit geopend, met om 14:00 en 16:00 een live-optreden van Broaken Toaster Records!

De vierde editie is in onveranderde vorm te zien vanaf zondag 29 mei tot en met zondag 19 juni. Vervolgens zal Heidi Linck samen met de kunstenaars de eindexpositie van Metaphorically Speaking samenstellen.

Metaphorically Speaking

Circa...Dit | Weerdjesstraat 8 | Arnhem

Openingstijden na de opening
vrijdag, zaterdag en zondag 14:00-17:00

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Arnhem en het Prins Bernhard Cultuurfonds