maandag 27 oktober 2014

Word vriend of partner van circa…dit !

“Geheel tegen de stroom in” is er sinds november 2012 aan de Weerdjesstraat 8 in Arnhem een bijzonder kunstinitiatief  actief;  projectruimte circa…dit .

Projectruimte circa….dit  biedt op geheel eigen wijze een podium aan actuele beeldende kunst in al zijn diversiteit. Circa…dit onderscheidt zich daarin door een eigen accent op de verschillende generaties , op het experiment, op talentontwikkeling en op ‘projectmatige’ kunst.

Maar projectruimte circa…dit wil ook een platform zijn voor ontmoeting & dialoog. Daarin richt circa…dit zich op kunstenaars, op andere professionals die direct of indirect werkzaam zijn in de sector, op actieve kunstliefhebbers, op een ieder die actief geïnteresseerd is in kunst en cultuur,  op beleidsmakers en op bijvoorbeeld het bedrijfsleven.

Projectruimte  circa…dit  heeft zich in de afgelopen twee jaar overtuigend bewezen met een veelheid aan goed ontvangen tentoonstellingen, maar ook met spraakmakende projecten als het “De Vergelding”, “Het Zomeratelier” en “Ernstig Geschikt”.  Voor een compleet overzicht en voor informatie over afzonderlijke onderdelen van het programma zie deze website/blog. 

Projectruimte circa…dit kon ontstaan en bestaat nog steeds dankzij de ruimhartige financiële steun én de creatieve inzet van kunstenaars en actieve kunstliefhebbers. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat deze bijzondere vorm van particuliere ondersteuning en cultureel burgerschap ook in de komende periode aan de basis blijft staan van circa…dit , op onderdelen aangevuld met projectsubsidies en andere vormen van externe financiële steun.

In de begroting 2015 van circa…dit is op dit moment nog ruwweg € 13.500,- te dekken uit donaties. Dat is een serieus bedrag, maar gezien de positieve ervaringen vanuit het verleden hopen en verwachten we dat dit bedrag ook deze keer een haalbare doelstelling zal blijken.

Daarom nu bij deze onze oproep om vriend of partner van circa…dit  te worden.
Als vriend van circa…dit  vragen we je om een maandelijkse bijdrage van € 5,-, liefst
€ 10,- . Partners vragen we een jaarlijkse bijdrage van minstens €250,- en liefst meer.

Zoals ook in het werkelijke leven vraag  je als vrienden onderling niet naar ‘tegenprestaties’, maar sta je samen sterk voor het belang van de vriendschap, in dit geval het voortbestaan van circa…dit. Vrienden en partners ontvangen in ieder geval ons verslagboek  circa…dit  2012-2014. Partners bieden wij aanvullend een korting van 10% op iedere aankoop uit tentoonstellingen in circa…dit. Sinds april dit jaar hebben we de  ANBI-status en zijn dus de bepalingen van de Geefwet van toepassing op ieders bijdrage.


Kort en goed, meld je aan als vriend of partner van circa…dit en stel samen met ons de toekomst van dit veelbelovende  en nog steeds noodzakelijke kunstinitiatief veilig!
Stichting Projectruimte circa…dit / Weerdjesstraat 8  6811 JE Arnhem / / website &blog: www.circadit.nl / rek.nr. NL51 INGB 0006146186 / KvK 59968664 /  ANBI-status toegekend.

mailadres: circadit@gmail.com